تعـمیر لوازم خانگی, نـصب و سـرویستعمیرات در منزل یا محل کار شما

تعمیرکار
تلفن
هــمین حــالا تمــاس بگیــرید
۰۲۱۶۶۸۴۲۰۶۹
از سـاعت ۹ صـبح الـی ۹ شب
درباره افراز
چـــرا مـــا را انتخـــاب کنیـــد ؟
مزایای گروه افراز را بشناسید
دریافت لیست قیمت خدمات
تعمیر بردهای الکترونیکی لوازم خانگی
انواع بردهای الکترونیکی لوازم خانگی که در اثر نوسانات برق، فرسودگی، نفوذ مایعات و... دچار خرابی یا سوختگی شده‌اند، توسط کارشناسان خبره گروه افراز، در اسرع وقت تعمیر میشود.
تعمیر بردهای الکترونیکی لوازم خانگی
کارشــناسان فــنی گــروه افــراز
خدمات
فرشید افراز کارشناس فنی
مهدی احمدی کارشناس فنی
سامان حسینی نصب کاشناس فنی
محمد نبی زاده کارشناس فنی
محسن محمدپور کارشناس فنی
نظرات برخی از مشتریان خدمات ما
خدمات
نظر خود را همین جا منتشر کنید
خدمات